Witamy Facebook
JesiennyRolnik

Lokata ,,e-lokata” – oprocentowanie zmienne

Okres Oprocentowanie zmienne*
Kwota depozytu
Od 1 000 zł - 100 000 zł
Kwota depozytu
powyżej 100 000 zł
3-5 m-cy 1,00 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,14p.p.) 1,05 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,19 p.p.)
6-8 m-cy 1,05 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,19 p.p.) 1,10 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,24 p.p.)
9-11 m-cy 1,10 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,24 p.p.) 1,15 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,29 p.p.)
12-17 m-ce 1,25 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 039 p.p.) 1,30 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,44 p.p.)
18-23 m-ce 1,55 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,69 p.p.) 1,60 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,74 p.p.)
24 m-ce 1,85 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,99 p.p.) 2,00 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 1,04 p.p.)

* Oprocentowanie zmienne jest równe 1/2 stawki WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym w wysokości zgodnej z tabelami lokat z zmiennym oprocentowaniem. Oprocentowanie lokaty ulega zmianie raz na kwartał kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca każdego kwartału kalendarzowego. Nowe oprocentowanie stanowi stawkę WIBOR3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonego o marżę.

**) Wysokość wskaźnika (stopy bazowej) do 31.03.2018. wynosi 1,72% (1/2 WIBOR 3M wynosi: 0,86%).

Po upływie terminu trwania lokaty wkłady oszczędnościowe wraz z odsetkami zostaną wpłacone na rachunek z którego dokonano wpłaty na lokatę.

Oferta ważna od 07 marca 2018 roku