Witamy Facebook
JesiennyRolnik

Lokata ,,e-lokata” – oprocentowanie zmienne

Okres Oprocentowanie zmienne*
Kwota depozytu
Od 1 000 zł - 100 000 zł
Kwota depozytu
powyżej 100 000 zł
3-5 m-cy 1,36 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,49p.p.) 1,41 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,54 p.p.)
6-8 m-cy 1,41 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,54 p.p.) 1,46 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,59 p.p.)
9-11 m-cy 1,46 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,59 p.p.) 1,51 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,64 p.p.)
12-17 m-ce 1,61 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,74 p.p.) 1,66 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,79 p.p.)
18-23 m-cy 1,91 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 1,04 p.p.) 1,96 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 1,09 p.p.)
24 m-ce 2,21 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 1,34 p.p.) 2,26 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 1,39 p.p.)

* Oprocentowanie zmienne jest równe 1/2 stawki WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym w wysokości zgodnej z tabelami lokat z zmiennym oprocentowaniem. Oprocentowanie lokaty ulega zmianie raz na kwartał kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca każdego kwartału kalendarzowego. Nowe oprocentowanie stanowi stawkę WIBOR3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonego o marżę.

**) Wysokość wskaźnika (stopy bazowej) do 31.03.2017. wynosi 1,73% (1/2 WIBOR 3M wynosi: 0,87%).

Po upływie terminu trwania lokaty wkłady oszczędnościowe wraz z odsetkami zostaną wpłacone na rachunek z którego dokonano wpłaty na lokatę.

Oferta ważna od 01 stycznia 2017 roku