Witamy Facebook
RolnikJesienny

Lokata "Mistrzowska"

 

Okres Oprocentowanie zmienne**
Kwota depozytu
od 500zł - 50 000 zł
Kwota depozytu
od 50 001 zł - 150 000 zł
Kwota depozytu
powyżej 150 000 zł
3 m-ce        

0,95 % - 1,10 %*

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,09 p.p.- 0,24 p.p.)

1,00 % - 1,15 %*

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,14 p.p.- 0,29 p.p.)

1,05 % - 1,20 %*

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,19 p.p. - 0,34 p.p.)

6 m-cy        

1,05 % - 1,20 %* 

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,19 p.p. - 0,34 p.p.)

1,05 % - 1,20 %* 

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,19 p.p. - 0,34 p.p.)

1,10 % - 1,25 %*

 (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,24 p.p. - 0,39 p.p.)

9 m-cy       

1,15 % - 1,30 %* 

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,29 p.p. - 0,44 p.p.)

1,20 % - 1,35 %* 

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,34 p.p. - 0,49 p.p.)

1,25 % - 1,40 %* 

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,39 p.p. - 0,54 p.p.)

12 m-cy       

1,40 % - 1,55 %*

 (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,54 p.p. - 0,69 p.p.)

1,45 % - 1,60 %*

 (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,59 p.p. - 0,74 p.p.)

1,50 % - 1,65 %*

 (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,64 p.p. - 0,79 p.p.)

18 m-cy     

1,55 % - 1,70 %* 

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,69 p.p. - 0,84 p.p.)

1,60 % - 1,75 %*

 (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,74 p.p. - 0,89 p.p.)

1,65 % - 1,80 %*

 (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0.79 p.p. - 0,94 p.p.)

24 m-ce        

1,85 % - 2,00 %*

 (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,99  p.p. - 1,14 p.p.)

1,90 % - 2,05 %* 

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała 1,04 p.p. - 1,19 p.p.)

1,95 % - 2,10 %*

 (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 1,09 p.p. - 1,14 p.p.)

Minimalna kwota lokaty 500 zł

Maksymalna kwota lokaty 1 000 000 zł

* oprocentowanie w przypadku wykupienia lub posiadania dodatkowych udziałów w wysokości 1% wartości złożonego depozytu

* W indywidualnych przypadkach możliwość negocjowania oprocentowania

** Oprocentowanie zmienne jest równe 1/2 stawki WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym w wysokości zgodnej z tabelami lokat z zmiennym oprocentowaniem. Oprocentowanie lokaty ulega zmianie raz na kwartał kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca każdego kwartału kalendarzowego. Nowe oprocentowanie stanowi stawkę WIBOR3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonego o marżę. 

**) Wysokość wskaźnika (stopy bazowej) do 31.03.2018. wynosi 1,72% (1/2 WIBOR 3M wynosi: 0,86%).

Oferta ważna od 07 marca 2018 roku