Witamy Facebook
RolnikJesienny

Rachunek Systematycznego Oszczędzania

Okres Oprocentowanie zmienne
do 6 m-cy 1,06 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,19 p.p.)
do 12 m-ce 1,31 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,44 p.p.)
do 18 m-cy 1,41 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,54 p.p.)
do 24 m-cy 1,51 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,64 p.p.)
do 36 m-cy 1,71 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,84 p.p.)
do 60 m-cy 1,81 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,94 p.p.)

* Oprocentowanie zmienne jest równe 1/2 stawki WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym w wysokości zgodnej z tabelami lokat z zmiennym oprocentowaniem. Oprocentowanie lokaty ulega zmianie raz na kwartał kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca każdego kwartału kalendarzowego. Nowe oprocentowanie stanowi stawkę WIBOR3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonego o marżę.

**) Wysokość wskaźnika (stopy bazowej) do 31.03.2017. wynosi 1,73% (1/2 WIBOR 3M wynosi: 0,87%).

Minimalna kwota lokaty 150 zł (3x50 zł)

Maksymalna kwota lokaty 300 000 zł (60x5000 zł)

Po upływie okresu umownego, wkład oszczędnościowy wraz z odsetkami zostaje wypłacony w sposób określony w umowie.

W przypadku nie opłacenia przynajmniej 3 wpłat (zgodnie z zadeklarowaną stawką na umowie) umowa zostanie zerwana.

Oferta ważna od 1 stycznia 2017 roku