Witamy Facebook
JesiennyRolnik

Lokata Rentierska

Okres Miesięczna kapitalizacja odsetek Kwartalna kapitalizacja odsetek
Kwota depozytu
od 10 000 zł do 500 000 zł
Kwota depozytu
od 10 000 zł do 500 000zł
12 m-cy

1,52 % - 1,72 %* (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,65 p.p. - 0,85 p.p.)

1,82 % - 2,02 %* (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,95 p.p. - 1,15 p.p.)

13-18 m-cy

1,72 % - 1,92 %* (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,85 p.p. - 1,05 p.p.)

2,02 % - 2,22 %* (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 1,15 p.p. - 1,35 p.p.)

19-23 m-ce

1,82 % - 2,02 %* (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,95 p.p. - 1,15 p.p.)

2,12 % - 2,32 %* (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 1,25 p.p. - 1,45 p.p.)

24 -30 m-ce

2,02 % - 2,22 %* (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 1,15 p.p. - 1,35 p.p.)

2,32 % - 2,52 %* (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 1,45 p.p. - 1,65 p.p.)

31-35 m-cy

2,12 % - 2,32 %* (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 1,25 p.p. - 1,45 p.p.)

2,42 % - 2,62 %* (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 1,55 p.p. - 1,75 p.p.)

36 m-cy

2,22 % - 2,42 %* (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 1,35 p.p. -1,55 p.p.)

2,52 % - 2,72 %* (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 1,65 p.p. - 1,85 p.p.)

* oprocentowanie w przypadku wykupienia lub posiadania dodatkowych udziałów w wysokości 1% wartości złożonego depozytu

**Oprocentowanie zmienne jest równe 1/2 stawki WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym w wysokości zgodnej z tabelami lokat z zmiennym oprocentowaniem. Oprocentowanie lokaty ulega zmianie raz na kwartał kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca każdego kwartału kalendarzowego. Nowe oprocentowanie stanowi stawkę WIBOR3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonego o marżę.

**) Wysokość wskaźnika (stopy bazowej) do 31.03.2017. wynosi 1,73% (1/2 WIBOR 3M wynosi: 0,87%).

Oferta ważna od 01 stycznia 2017 roku