Witamy Facebook
JesiennyRolnik

Lokata internetowa

Okres Oprocentowanie zmienne*
Kwota depozytu
Od 10 000 zł - 100 000 zł
30-35 m-cy

1,86 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 1,00 p.p.)

36 m-cy

2,01 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 1,15 p.p.)

* Oprocentowanie zmienne jest równe 1/2 stawki WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym w wysokości zgodnej z tabelami lokat z zmiennym oprocentowaniem. Oprocentowanie lokaty ulega zmianie raz na kwartał kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca każdego kwartału kalendarzowego. Nowe oprocentowanie stanowi stawkę WIBOR3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonego o marżę. 

**) Wysokość wskaźnika (stopy bazowej) do 31.03.2018. wynosi 1,72% (1/2 WIBOR 3M wynosi: 0,86%).

Lokata zawierana za pomocą usługi e-skok. Po zakooczeniu okresu umowy całośd środków zostanie przelana na ROR/IKS+.

Oferta ważna od 07 marca 2018 roku