Witamy Facebook
RolnikJesienny

Lokata Nowa

 

Środki Okres Oprocentowanie stałe
Minimalna kwota depozytu
Dla nowych środków - min. 50 000 zł, Dla środków odnawialnych – min. 1 000 zł
nowe 3 m-ce

1,95 %

odnawialne 3 m-ce

1,90 %

 Za „nowe środki” uznaje się wszystkie nowe wpływy na rachunek, które są większe od łącznego salda środków na wszystkich rachunkach członka (ROR, A’Vista, lokaty terminowe, lokaty specjalne (RSO)), jakie posiadał na dzień 30.06.2017r. Za nowe środki nie uznaje się wpływów pochodzących z lokat zerwanych przed terminem zgodnym z umową.  „Środki odnawialne” to środki, które członek posiadał na rachunkach Kasy na dzień 30 czerwca 2017r.

Po upływie terminu lokaty wkłady oszczędnościowe wraz z odsetkami zostaną wypłacone na rachunek ROR lub A’vista.

 

Lokata promocyjna 2.0

Okres Oprocentowanie stałe
Kwota depozytu
Od 1 000 zł - 40 000 zł
3 m-ce

1,65 % Dla aktualnych Członków SKOK "Rafineria"

3 m-ce

1,80 % Dla nowych Członków SKOK "Rafineria"


Po zakończeniu okresu umowy całość środków zostanie przelana na ROR/IKS+/Avista

Każdy Członek może posiadać dwie lokaty "2.0"

Oferta ważna od 07marca 2018 roku

Lokata 2.0+

Okres Oprocentowanie stałe
6 m-cy 1,80 %
9 m-cy 1,85 %
12 m-cy 1,90 %

Po zakończeniu okresu umowy całość środków zostanie przelana na ROR/IKS+/Avista

Każdy Członek może posiadać maksymalnie dwie lokaty "2.0+"

Oferta ważna od 07 marca 2018 roku

Lokata "Mistrzowska"

 

Okres Oprocentowanie zmienne**
Kwota depozytu
od 500zł - 50 000 zł
Kwota depozytu
od 50 001 zł - 150 000 zł
Kwota depozytu
powyżej 150 000 zł
3 m-ce        

0,95 % - 1,10 %*

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,09 p.p.- 0,24 p.p.)

1,00 % - 1,15 %*

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,14 p.p.- 0,29 p.p.)

1,05 % - 1,20 %*

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,19 p.p. - 0,34 p.p.)

6 m-cy        

1,05 % - 1,20 %* 

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,19 p.p. - 0,34 p.p.)

1,05 % - 1,20 %* 

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,19 p.p. - 0,34 p.p.)

1,10 % - 1,25 %*

 (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,24 p.p. - 0,39 p.p.)

9 m-cy       

1,15 % - 1,30 %* 

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,29 p.p. - 0,44 p.p.)

1,20 % - 1,35 %* 

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,34 p.p. - 0,49 p.p.)

1,25 % - 1,40 %* 

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,39 p.p. - 0,54 p.p.)

12 m-cy       

1,40 % - 1,55 %*

 (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,54 p.p. - 0,69 p.p.)

1,45 % - 1,60 %*

 (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,59 p.p. - 0,74 p.p.)

1,50 % - 1,65 %*

 (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,64 p.p. - 0,79 p.p.)

18 m-cy     

1,55 % - 1,70 %* 

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,69 p.p. - 0,84 p.p.)

1,60 % - 1,75 %*

 (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,74 p.p. - 0,89 p.p.)

1,65 % - 1,80 %*

 (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0.79 p.p. - 0,94 p.p.)

24 m-ce        

1,85 % - 2,00 %*

 (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,99  p.p. - 1,14 p.p.)

1,90 % - 2,05 %* 

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała 1,04 p.p. - 1,19 p.p.)

1,95 % - 2,10 %*

 (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 1,09 p.p. - 1,14 p.p.)

Minimalna kwota lokaty 500 zł

Maksymalna kwota lokaty 1 000 000 zł

* oprocentowanie w przypadku wykupienia lub posiadania dodatkowych udziałów w wysokości 1% wartości złożonego depozytu

* W indywidualnych przypadkach możliwość negocjowania oprocentowania

** Oprocentowanie zmienne jest równe 1/2 stawki WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym w wysokości zgodnej z tabelami lokat z zmiennym oprocentowaniem. Oprocentowanie lokaty ulega zmianie raz na kwartał kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca każdego kwartału kalendarzowego. Nowe oprocentowanie stanowi stawkę WIBOR3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonego o marżę. 

**) Wysokość wskaźnika (stopy bazowej) do 31.03.2018. wynosi 1,72% (1/2 WIBOR 3M wynosi: 0,86%).

Oferta ważna od 07 marca 2018 roku

Rachunek Systematycznego Oszczędzania

Okres Oprocentowanie zmienne
do 6 m-cy 1,05 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,19 p.p.)
do 12 m-ce 1,30 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,44 p.p.)
do 18 m-cy 1,40 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,54 p.p.)
do 24 m-cy 1,50 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,64 p.p.)
do 36 m-cy 1,70 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,84 p.p.)
do 60 m-cy 1,80 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,94 p.p.)

* Oprocentowanie zmienne jest równe 1/2 stawki WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym w wysokości zgodnej z tabelami lokat z zmiennym oprocentowaniem. Oprocentowanie lokaty ulega zmianie raz na kwartał kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca każdego kwartału kalendarzowego. Nowe oprocentowanie stanowi stawkę WIBOR3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonego o marżę.

**) Wysokość wskaźnika (stopy bazowej) do 31.03.2018. wynosi 1,72% (1/2 WIBOR 3M wynosi: 0,86%).

Minimalna kwota lokaty 150 zł (3x50 zł)

Maksymalna kwota lokaty 300 000 zł (60x5000 zł)

Po upływie okresu umownego, wkład oszczędnościowy wraz z odsetkami zostaje wypłacony w sposób określony w umowie.

W przypadku nie opłacenia przynajmniej 3 wpłat (zgodnie z zadeklarowaną stawką na umowie) umowa zostanie zerwana.

Oferta ważna od 7 marca 2018 roku

Lokata "Dynamiczna"

Okres Oprocentowanie stałe
Kwota depozytu
od 500zł - 50 000 zł
Kwota depozytu
od 50 001 zł - 150 000 zł
Kwota depozytu
powyżej 150 000 zł
3 m-ce 1,05 % - 1,20 %* 1,10 % - 1,25 %* 1,15 % - 1,30 %*
6 m-cy 1,15 % - 1,30 %* 1,20 % - 1,35 %* 1,25 % - 1,40 %*
9 m-cy 1,30 % - 1,45 %* 1,35 % - 1,50 %* 1,40 % - 1,55 %*
12 m-cy 1,45 % - 1,60 %* 1,50 % - 1,65 %* 1,55 % - 1,70 %*

Minimalna kwota lokaty 500 zł

Maksymalna kwota lokaty 500 000 zł

* oprocentowanie w przypadku wykupienia lub posiadania dodatkowych udziałów w wysokości 1% wartości złożonego depozytu

*W indywidualnych przypadkach możliwość negocjowania oprocentowania

Oferta ważna od 07 marca 2018 roku

 

Lokata ,,e-lokata” – oprocentowanie stałe

Okres Oprocentowanie stałe
Kwota depozytu
Od 1 000 zł - 100 000 zł
Kwota depozytu
powyżej 100 000 zł
3-5 m-cy 1,10 % 1,15 %
6-8 m-cy 1,15 % 1,20 %
9-11 m-cy 1,30 % 1,35 %
12 m-ce 1,45 % 1,50 %

Po upływie terminu trwania lokaty wkłady oszczędnościowe wraz z odsetkami zostaną wpłacone na rachunek z którego dokonano wpłaty na lokatę.

Oferta ważna od 07 marca 2018 roku

Lokata ,,e-lokata” – oprocentowanie zmienne

Okres Oprocentowanie zmienne*
Kwota depozytu
Od 1 000 zł - 100 000 zł
Kwota depozytu
powyżej 100 000 zł
3-5 m-cy 1,00 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,14p.p.) 1,05 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,19 p.p.)
6-8 m-cy 1,05 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,19 p.p.) 1,10 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,24 p.p.)
9-11 m-cy 1,10 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,24 p.p.) 1,15 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,29 p.p.)
12-17 m-ce 1,25 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 039 p.p.) 1,30 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,44 p.p.)
18-23 m-ce 1,55 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,69 p.p.) 1,60 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,74 p.p.)
24 m-ce 1,85 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,99 p.p.) 2,00 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 1,04 p.p.)

* Oprocentowanie zmienne jest równe 1/2 stawki WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym w wysokości zgodnej z tabelami lokat z zmiennym oprocentowaniem. Oprocentowanie lokaty ulega zmianie raz na kwartał kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca każdego kwartału kalendarzowego. Nowe oprocentowanie stanowi stawkę WIBOR3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonego o marżę.

**) Wysokość wskaźnika (stopy bazowej) do 31.03.2018. wynosi 1,72% (1/2 WIBOR 3M wynosi: 0,86%).

Po upływie terminu trwania lokaty wkłady oszczędnościowe wraz z odsetkami zostaną wpłacone na rachunek z którego dokonano wpłaty na lokatę.

Oferta ważna od 07 marca 2018 roku

Lokata internetowa

Okres Oprocentowanie zmienne*
Kwota depozytu
Od 10 000 zł - 100 000 zł
30-35 m-cy

1,86 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 1,00 p.p.)

36 m-cy

2,01 % (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 1,15 p.p.)

* Oprocentowanie zmienne jest równe 1/2 stawki WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym w wysokości zgodnej z tabelami lokat z zmiennym oprocentowaniem. Oprocentowanie lokaty ulega zmianie raz na kwartał kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca każdego kwartału kalendarzowego. Nowe oprocentowanie stanowi stawkę WIBOR3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonego o marżę. 

**) Wysokość wskaźnika (stopy bazowej) do 31.03.2018. wynosi 1,72% (1/2 WIBOR 3M wynosi: 0,86%).

Lokata zawierana za pomocą usługi e-skok. Po zakooczeniu okresu umowy całośd środków zostanie przelana na ROR/IKS+.

Oferta ważna od 07 marca 2018 roku

Lokata terminowa

Okres Oprocentowanie zmienne
1 - 11 m-cy 0,57 % (1/4 stawki WIBOR 3M + stała 0,14 p.p.)
12 m-cy 0,57 % (1/4 stawki WIBOR 3M + stała 0,14 p.p.)
18 m-cy 0,77 % (1/4stawki WIBOR 3M + stała 0,34 p.p.)
24 m-cy 0,97 % (1/4 stawki WIBOR 3M + stała 0,54 p.p.)
36 m-cy 1,22 % (1/4 stawki WIBOR 3M + stała 0,79 p.p.)

* Oprocentowanie zmienne jest równe 1/4 stawki WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym w wysokości zgodnej z tabelami lokat z zmiennym oprocentowaniem. Oprocentowanie lokaty ulega zmianie raz na kwartał kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca każdego kwartału kalendarzowego. Nowe oprocentowanie stanowi stawkę WIBOR3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonego o marżę.

**) Wysokość wskaźnika (stopy bazowej) do 31.03.2018. wynosi  1,72% (1/4 WIBOR 3M wynosi: 0,43%).

Minimalna kwota lokaty terminowej wynosi 500 zł

Oferta ważna od 07 marca 2018 roku

Lokata negocjowana

 

Okres Oprocentowanie stałe
Kwota depozytu
Od 200 000 zł
6 m-cy

1,90 %

 

Po upływie lokaty wkłady oszczędnościowe wraz z odsetkami zostaną wpłacone na rachunek ROR lub AVISTA

Oferta ważna od 7 marca 2018 roku

Regulamin