Witamy Facebook
JesiennyRolnik
infolinia

wniosek

newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje na temat nowości i promocji na stronie podaj swój adres e-mail:


infolinia

e-skok

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych w SKOK Rafineria

Struktura Organizacyjna SKOK "Rafineria"

Oświadczenie Zarządu dotyczące stosowania Ładu Korporacyjnego w SKOK "Rafineria"

Regulamin Rady Nadzorczej - wydanie czerwiec 2016

Regulamin dostępu do dokumnetów

Statut SKOK "Rafineria"

Kodeks Dobrych Praktyk w zakresie ładu korporacyjnego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej „Rafineria” w Gdańsku

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Przedstawicieli w SKOK "Rafineria"

Zmiany do Ustawy o SKOK z dnia 19 kwietnia 2013 roku

Ustawa z dnia 05.11.2009 o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych